Definicje

Pn-Pt: 8:30 - 16:30
Sb-Nd: Nieczynne

+48 (32) 272 39 61
801-000-315

POMOCNE INFORMACJE

Definicje pojazdów

Stosowanie taryf dla samochodów osobowych, kamperów, vanów i zestawów tych pojazdów z przyczepkami: Niniejsze stawki obowiązują dla po jazdów o długości do 6m, które zgodnie z dowodem rejestracyjnym, które dopuszczone są do przewozu maksymalnie 9 osób, o maksymalnej masie całkowitej do 3500 kg i są ubezpieczone zgodnie z przepisami ustawowymi. Pojazdy (w tym przyczepy) o długości ponad 6 m i masie pojazdu ciągnącego do 3500 kg zaliczają się do odpowiedniej wymienionej poniżej kategorii cenowej pojazdów i długości.

Dla kamperów (niezależnie od masy) stosuje się odpowiednią taryfę, jeśli pojazd zgodnie z dokumentami pojazdu został dopuszczony do ruchu jako kamper.

Dla zestawów (o maks. dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu ciągnącego 3,5 t) dopuszczalne jest stosowanie tych taryf, jeśli składają się z wymienionych wyżej samochodów osobowych (zgodnie z dowodem rejestracyjnym dopuszczonych do ruchu jako samochody osobowe dla maks. 9 osób) lub kamperów z przyczepkami.

Dla pojazdów, których te przepisy nie dotyczą, stosuje się nasze taryfy frachtowe wzgl. autobusowe. Długość odnosi się do całkowitej jednostki pojazdowej, w tym również np. hak holowniczy, przyczepka lub uchwyt na rower.

Na trasie bezpośredniej Helsingor-Helsingborg obowiązują tylko stawki dla pojazdów o długości do 6m i długości powyżej 6m. Pozostałe kategorie długości nie znajdują zastosowania do tej trasy rejsowej.

Motocykl rozumie się jako pojazd dla maks. 2 osób + kosz (maks. 2,5m). Quady klasyfi kuje się jako motocykl. Trajki i smarty klasyfi kuje się jako samochody osobowe.

Długość pojazdu odnosi się do całej jednostki łącznie z hakiem, przyczepami, bagażnikami na rowery, itp.

Pojazdy o długości ponad 6 metrów:

Pojazdy o długości ponad 6 metrów dzielą się na różne kategorie. Całkowitą długość pojazdu, łącznie z przyczepą lub naczepą, należy podać przy rezerwacji albo podczas zakupu biletu w punkcie odprawy na pasie obsługi ręcznej w porcie, wskazując jedną z poniższych kategorii długości:

Mniej niż 6 metrów
6 – 8 metrów
8 – 10 metrów
10 – 12 metrów
Ponad 12 metrów

W całkowitej długości pojazdu należy uwzględnić rowery i inne obiekty zamocowane z tyłu samochodu.

Camper – to autonomiczny samochód turystyczny, specjalnie w tym celu zbudowany lub wyposażony, zapewniający podróżującym nim pasażerom miejsca do spania i wypoczynku.

 

TARYFY

Taryfa ECONOMY

Rezerwacja

    Państwa podróż jest zaplanowana przynajmniej na 14 dni przed rejsem i nic nie może tych planów zmienić.
    Liczba miejsc Economy na rejs jest ograniczona.
    Rezerwacja możliwa jest wyłącznie dla członków SMILE (osoby zarejestrowane i posiadające kartę SMILE); rezerwacja do 14 dni przed wyjściem promu.

Ważność

    Przewóz w ramach zarezerwowanego rejsu z zachowaniem czasu odprawy.
    Bilet ważny wyłącznie w ramach zarezerwowanego rejsu.

Zmiana rezerwacji

    Nie ma możliwości zmiany rezerwacji.

Opcja zwrotu biletu

    Usługa Refund Service umożliwia Państwu późniejsze anulowanie rezerwacji i zwrot całkowitej ceny biletu. Oplata bezzwrotna 13 euro.

Anulowanie rezerwacji bez usługi zwrotu biletu

Brak możliwości anulowania rezerwacji.

Wyklucza się zwrot opłaty manipulacyjnej.

Bez wykupienia usługi zwrotu biletu nie ma możliwości anulowania rezerwacji i zwrotu pieniędzy

Motocykle
Dla motocykli obowiązują wyłącznie warunki anulowania dla taryfy Economy EXTRA.

Piesi i podróżujący z rowerem
Klienci posiadający rower lub piesi mogą anulować swoją rezerwację całkowicie lub częściowo i otrzymać pełny zwrot pieniędzy za bilet na prom do 3 miesięcy od daty pierwotnie zarezerwowanego rejsu. W przypadku spóźnionego anulowania zwrot pieniędzy za bilet nie jest możliwy.

Klient ponosi opłatę manipulacyjną za anulowanie w wysokości 20 euro za jeden bilet na prom, która jest odliczana od zwracanej kwoty. Klienci chcący anulować taki bilet powinni się skontaktować z centrum serwisowym Scandlines. W przypadku anulowania rezerwacji biletu drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Taryfa STANDARD (dawna ECONOMY EXTRA)

Rezerwacja

    Planują Państwo krótką podróż i rezerwują konkretne rejsy lub jadą bezpośrednio do portów i chcą przepłynąć Bałtyk kolejnym wolnym promem.
    Bilet można także kupić w porcie, dopóki są wolne miejsca, do 15 min. przed rejsem.

W przypadku rezerwacji w dziale obsługi klienta lub zakupu biletów przy ręcznie obsługiwanym stanowisku odprawy pasażerów w porcie, pobierana jest opłata manipulacyjna od 12,- EUR.

Ważność

Przewóz w ramach zarezerwowanego rejsu. Bilet będzie miał ważność przy wszystkich pozostałych rejsach realizowanych w ciągu całego dnia kalendarzowego w przypadku wolnych miejsc na promie.

Zmiana rezerwacji

Zmiana rezerwacji jest możliwa do dnia zarezerwowanego rejsu włącznie. Dokonywanie zmian rezerwacji jest możliwe do 1 godziny przed zarezerwowanym rejsem. W razie różnicy w cenie w stosunku do droższego rejsu należy ją od razu uregulować. Za każdą zmianę rezerwacji naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 euro za każdy bilet na prom.

Usługa zwrotu pieniędzy za bilet

Aby uzyskać możliwość zwrotu pieniędzy za bilet przy całkowitym anulowaniu należy podczas rezerwacji wraz z biletem zakupić usługę zwrotu pieniędzy (Refund Service) za bilet. Opłata Refund Service – 11euro.

Mogą Państwo anulować rezerwację i otrzymać pełny zwrot kosztów za bilet. Niewykorzystane lub częściowo wykorzystane bilety można anulować i otrzymać zwrot pieniędzy za ich zakup. Opłaty takie jak opłata manipulacyjna, usługa zwrotu pieniędzy itd. nie będą zwracane. Ważne do 3 miesięcy od daty pierwotnie zarezerwowanego rejsu.

Piesi i podróżujący z rowerem

Klienci posiadający rower lub piesi mogą anulować swoją rezerwację całkowicie lub częściowo i otrzymać pełny zwrot pieniędzy za bilet na prom do 3 miesięcy od daty pierwotnie zarezerwowanego rejsu. W przypadku spóźnionego anulowania zwrot pieniędzy za bilet nie jest możliwy.

Klient ponosi opłatę manipulacyjną za anulowanie w wysokości 11 euro za jeden bilet na prom, która jest odliczana od zwracanej kwoty. W przypadku anulowania rezerwacji biletu drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Taryfa FLEX

Rezerwacja

    Ustalają Państwo tylko dzień podróży, chcą jednak spontanicznie zdecydować, z którego rejsu skorzystają, a przy tym wyjątkowo szybko wjechać i zjechać z pokładu pasem dla VIP-ów.
    Rezerwacja jest możliwa do 1 godziny przed rejsem.
    Bilet można kupić także w porcie, dopóki są wolne miejsca.

Ważność

    Przewóz w ramach wybranego rejsu w zarezerwowanym dniu z zachowaniem czasu odprawy.
    Bilet ważny w ramach każdego rejsu realizowanego w ciągu całego dnia kalendarzowego zarezerwowanego rejsu jak i 1 dzień kalendarzowy przed i po dniu zarezerwowanego rejsu.

Zmiana rezerwacji

    Zmiana rezerwacji jest możliwa do 1 dnia po zarezerwowanym rejsie włącznie.
    W razie różnicy w cenie w stosunku do droższego rejsu należy ją od razu uregulować.
    Za każdą zmianę rezerwacji centrum obsługi klienta Scandlines pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 20 euro za każdy bilet na prom.

Opcja zwrotu biletu

Usługa Refund Service umożliwia Państwu późniejsze anulowanie niniejszej rezerwacji i zwrot całkowitej ceny biletu.
Usługa zwrotu biletu, umożliwiająca zwrot całkowitej kwoty za bilet w przypadku anulowania niewykorzystanego lub częściowo niewykorzystanego biletu jest wliczona w cenę biletu.

Anulowanie rezerwacji

Anulowanie rezerwacji i usługa zwrotu pieniędzy za bilet są zawarte w cenie biletu w taryfie FLEX. Niewykorzystane lub częściowo wykorzystane bilety FLEX można anulować od uzyskać zwrot pieniędzy do 3 miesięcy od daty pierwotnie zarezerwowanego rejsu. W przypadku anulowania niewykorzystanych biletów zwracana jest całkowita cena biletu. W przypadku anulowania częściowo wykorzystanych biletów Scandlines zwraca pozostałą wartość ceny biletu. Opłaty takie jak opłata manipulacyjna, usługa zwrotu pieniędzy itd. nie będą zwracane. W przypadku spóźnionego anulowania nie można uzyskać zwrotu pieniędzy za bilet.   

Ekstra korzyści

    Upoważnia do wjazdu i zjazdu z pokładu pasem dla VIP-ów
    1 darmowa woda, lub 1 standardowa kawa (herbata).

Motocykle
Dla motocykli obowiązują wyłącznie warunki anulowania dla taryfy Economy EXTRA.

Piesi i podróżujący z rowerem
Klienci posiadający rower lub piesi mogą anulować swoją rezerwację całkowicie lub częściowo i otrzymać pełny zwrot pieniędzy za bilet na prom do 3 miesięcy od daty pierwotnie zarezerwowanego rejsu. W przypadku spóźnionego anulowania zwrot pieniędzy za bilet nie jest możliwy.

Klient ponosi opłatę manipulacyjną za anulowanie w wysokości 20 euro za jeden bilet na prom, która jest odliczana od zwracanej kwoty. Klienci chcący anulować taki bilet powinni się skontaktować z centrum serwisowym Scandlines. W przypadku anulowania rezerwacji biletu drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Skandia Bogdan Palka
ul. Franciszka Zembali 18 B
41-809 Zabrze
Polska
NIP: 6481000694
REGON: 241865414

Poniedziałek – Piątek: 8:30 – 16:30
Weekend – Święta: Nieczynne

+48 (32) 272 39 61

+48 (32) 376 40 20

Infolinia: 801-000-315

Scandlines Polska – Główny Przedstawiciel na Polskę Towarzystwa Promowego Scandlines.